Στόχοι του MOHA

Το Ερευνητικό Κέντρο MOHA, με έδρα την Καβάλα, στο σπίτι της οικογένειας του Μοχάμετ Άλι, αναγνωρίζει στο περιβάλλον του τις ιδιαίτερες επιρροές που έχει από: α) την ιστορία, τη γεωπολιτική θέση και τη φύση, την ομορφιά της πόλης της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής, β) την Ανατολή και τους πολιτισμούς της κατά τη διάρκεια των αιώνων, γ) την Αιγύπτο και τον πολιτισμό της όπως αντανακλάται στην προσωπικότητα του Μοχάμετ Άλι, δ) τη Μεσόγειο και τους πολιτισμούς της.

Με βάση τα παραπάνω, οι συγκεκριμένοι στόχοι του MOHA είναι:

  • Η συστηματική μελέτη, η καταγραφή, η τεκμηρίωση και η διάσωση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, η οποία απαντάται στην ευρύτερη περιοχή της  Μεσογείου και της Εγγείως Ανατολής.
  • Η μελέτη της ιστορίας και της αλληλεπίδρασης των προ-αναγεννησιακών μεσογειακών πολιτισμών και η επίδρασή τους στην επιστημονική, τεχνολογική και πολιτιστική κληρονομιά του σύγχρονου κόσμου.
  • Η ενημέρωση για την “χιλίων χρόνων χαμένη ιστορία”, από τους Ελληνιστικούς χρόνους έως την Αναγέννηση, και για τη συμβολή των Μουσουλμάνων στην κοινή επιστημονική και τεχνολογική μας κληρονομιά.
  • Να κάνουμε τον κοσμικό Ισλαμικό και τον Δυτικό κόσμο να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον, δημιουργώντας κοινωνική συνοχή, πολιτιστική συνείδηση και αμοιβαίο σεβασμό.
  • Η απόδοση φόρου τιμής στον ισλαμικό κόσμο για τα εξαιρετικά του επιτεύγματα.
  • Να προσκαλέσουμε τις κυβερνήσεις να συνειδητοποιήσουν τα κενά στο σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τη συμβολή των Μουσουλμάνων στον πολιτισμό μας.
  • Να ενθαρρύνουμε τους νέους σπουδαστές να δουν την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία ως ένα θετικό και εποικοδομητικό μέσο προσωπικής έκφρασης των πεποιθήσεων και ως διέξοδο στην κοινωνική ή θρησκευτική απομόνωση.
  • Να κατανοήσουν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ότι η επιστημονική και τεχνολογική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ των κοινοτήτων, αυξάνοντας έτσι την εσωτερική κοινωνική συνοχή και τον διαπολιτισμικό σεβασμό.
  • Να ενώσουμε τους ανθρώπους ενάντια στη «βία στο όνομα της θρησκείας», υπογραμμίζοντας τη σημασία των κοινών πολιτιστικών οδών.

Ανακαλύψτε περισσότερα…

Logo του MOHA  |  Αποκατάσταση του Ιμαρέτ

© 2023 MOHA Research Center