Μύνημα Διευθυντή

Έχω την τιμή να αναλαμβάνω τη θέση του Γενικού Διευθυντή του φορέα, μια αποστολή με την οποία με τίμησε το Διοικητικό Συμβούλιο και η Πρόεδρός του, κυρία Άννα Μισσιριάν. Με χαρά και ενθουσιασμό γίνομαι μέρος μιας διακεκριμένης ομάδας ερευνητών και ανθρώπων που μοιράζονται την ίδια αγάπη για την ιστορία, τις επιστήμες και την τέχνη, καθώς και τον σεβασμό στην πολιτιστική ποικιλομορφία, που απαντάται στην περιοχή της Μεσογείου και ευρύτερα στον σύγχρονο κόσμο.

Η Ελλάδα, χάρις στη γεωγραφική της θέση, αποτελούσε πάντα σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ενώ η Ανατολική Μεσόγειος υπήρξε πάντοτε τόπος συνύπαρξης πολλών εθνοτήτων, θρησκειών και πολιτισμών. Το Ερευνητικό Κέντρο ΜΟΗΑ αποβλέπει στη μελέτη, καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη της ιστορικής και αιώνιας αλληλεπίδρασης των πολιτισμών αυτών, μέσω της διοργάνωσης ερευνητικών, εκπαιδευτικών και εικαστικών δραστηριοτήτων. Από την αρχή ίδρυσής του και ενίοτε σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και πολιτιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, το MOHA πραγματοποίησε ποικίλες δράσεις καλλιτεχνικού, ιστορικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Ελπίζω να συμβάλω στις προσπάθειες του Ερευνητικού Κέντρου MOHA με το πάθος και τις γνώσεις μου, καθώς και να συνεχίσω να διευρύνω τον αντίκτυπό του στον διαπολιτισμικό διάλογο, ένα ζήτημα που ήταν πάντα άξιο έρευνας και στοχασμού, όμως σήμερα περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε, αναδύεται στην πρώτη γραμμή πολλών συζητήσεων και πολιτικών. Με προκλήσεις κάθε μορφής να εμφανίζονται συνεχώς και να αναζωπυρώνονται οι διεθνείς αντιπαλότητες, καλούμαστε να τις αντιμετωπίσουμε επισημαίνοντας τα στοιχεία που μας ενώνουν με στοχευμένες και συλλογικές προσπάθειες, ακολουθώντας διόδους αμοιβαίου σεβασμού και επικοινωνίας.

Με τιμή,

Δρ. Θεόδωρος Ι. Θεοδώρου

Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ε.τ.
Γενικός Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ΜΟΗΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα…

Στόχοι του ΜΟΗΑ  |  Logo του MOHA

Copyright © MMXXI MOHA Research Center