Γίνετε Χορηγός

Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, το MOHA βασίζεται στη γενναιοδωρία των χορηγών προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή του.

Σε όλη τη διάρκεια της δράσης του, το MOHA έχει υποστηριχθεί από πολλές οργανώσεις και άτομα.

Εάν θέλετε να χρηματοδοτήσετε είτε ένα έργο είτε την κύρια δράση μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].